Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Tjänster

I och med antagandet av ny virkesmätningslag kommer de tre virkesmätningsföreningarna VMF Nord, Qbera och Syd att erbjuda opartisk mätning även för sortiment som inte tidigare omfattats av lagen.

Dessutom kommer de att kunna erbjuda tjänster som kan hjälpa de företag som själva antar rollen som mätande företag att uppfylla lagens krav. Tjänsterna omfattar bl.a. utbildningar, mätningsdelsuppdrag, kalibreringar och i vissa fall revisioner m.m. SDC erbjuder specialanpassade utbildningar och rådgivning.

För respektive förenings aktuella tjänsteerbjudande, följ nedanstående länkar:

VMF Nord

VMF Qbera

VMF Syd