Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Den 1 mars 2015 trädde en ny virkesmätningslag i kraft. Den tidigare lagen har moderniserats och anpassats till hur virkesmarknaden utvecklats. Största förändringen är att den nya lagen även omfattar mätning av skogsbränslen för produktion av bioenergi.

> Läs artikeln i sin helhet

> Bilder till artikeln (öppnas i nytt fönster)