Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Föregående lagstiftning omfattar endast sågtimmer av barrträd och massaved.

Den nya lagen omfattar all skogsråvara utom julgranar, pyntegrönt och råvara som säljs till privatperson.

På grund av en stark tillväxt av skogsbränslen och efter samråd med branschen har Riksdagen beslutat om en ny virkesmätningslag. I och med detta har SDC och VMF fått i uppdrag att utveckla tjänsteutbud och it-stöd så att marknadens behov tillgodoses och att den kommande virkesmätningslagen kan följas.

Det finns 0 kommentarer till artikeln

Tillåt kommentar