Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Definition av VML-begrepp