Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

I förstaledsaffären måste det enligt virkesmätningslagen alltid framgå vem som är ansvarig för mätningen och dess resultat. För att säkra identiteten och att det mätande företaget är en fysisk eller juridisk person har begreppet ”Mätande företag” införts. Det mätande företaget ansvarar bl.a. för att noggrannheten i mätningen följs upp genom kontroll.

För frågor kring vilka kontrolltjänster som erbjuds och mer information, vänd dig tillsvidare till någon av virkesmätningsföreningarna (VMF). Se Kontakt.