Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Mätande företagskod
Alla aktörer som ska utföra virkesmätning och redovisa volymerna i VIOL ska från och med 2014 08 01 ha en egen, unik identitet. VMF-koderna 61-68, 90, 92, 95 som används av många aktörer kommer ej längre att tillåtas. Om ditt företag redan har en egen kod kan denna fortsatt användas.

> Läs mer

Er nya identitet beställs av SDCs kundtjänst.

Redovisningskostnad
För att ge möjlighet att ta ställning till om säljaren eller köparen i det sista affärsledet
ska ta redovisningskostnaden (kvantitet enligt SDCs prislista) har ett nytt fält i VIOLs köparekontrakt införts. Om fältet lämnas blankt kommer kostnaden att fördelas enligt tidigare.

> Läs mer

Avtalat måttslag
Begreppet ”Avtalat måttslag” har tillförts VIOLs förstaledskontrakt. Detta fält ska innehålla det prisgrundande måttslag som parterna i första affärsledet avtalat om. Informationen kommer att visas för de mätande företag som använder SDCs mätplatssystem och RTV-online samt finnas tillgängligt till de installationer av andra mätplatssystem som abonnerar på en virkesorderutgång. Detta för att ge mätande företag möjlighet att säkra att den kvantitet som är vederlagsgrundande i det första affärsledet mäts på ett sätt som uppfyller lagkraven.

> Läs mer

Virkesmätning omfattas av VML
Begreppet ”Virkesmätning omfattas av lagen” har tillförts VIOLs förstaledskontrakt. Uppgift i fältet kommer att bli obligatoriskt i samband med införandet av ny virkesmätningslag. Informationen kommer att visas för de mätande företag som använder SDCs mätplatssystem och RTV-online samt finnas tillgängligt till de installationer av andra mätplatssystem som abonnerar på en virkesorderutgång.

> Läs mer

Organisations- eller personnummer

Virkesmätningslagen säger att säljare och köpare ska anges på mätbeskeden. För att stärka spårbarheten till säljaren ska denne identifieras med organisations- eller personnummer.

> Läs mer

Lägeskoordinat
För att stärka spårbarheten till virkessäljaren i led 1 är det obligatoriskt att ange minst en lägeskoordinat. Lägeskoordinaten ska peka ut en punkt för avlägg vid avverkningsplats.

Mätombud
Om mätande företag har ett ombud som utför mätningen, kan mätombudets huvudkod anges på varje mätning. Mätombudets huvudkod ska finnas upplagd i SDCs aktörsregister.

Mätbeskedsmoduler
SDC har skapat två nya mätbeskedsmoduler för att ditt företag enkelt ska kunna uppfylla lagens krav på information till säljaren i första affärsled.

> Läs mer

Följdrutinutgång, FU
Information om ”Mätande företag” och ”Mätombud” skickas med i SDCs integrationstjänst Följdrutinutgång.

> Läs mer

Virkesorder in- och utgång
Integrationstjänsterna Virkesorder IN och Virkesorder UT kompletteras med fälten ”Virkesmätning omfattas av lagen” och ”Avtalat måttslag”. Vidare kommer fältet ”Orgnr” även kunna innehålla ett personnummer och uppgift om lägeskoordinater är obligatoriska.

> Läs mer

Insändning av mätdata
Uppgifterna ”Mätande företag” och ”Mätombud” blir möjliga att sända in från annat mätplatssystem än SDCs.

Uppdatera mallar i DORIS och RTV-online
Du som använder SDCs mätplatstjänst och/eller skaffat en egen mätande företagskod ska lägga in denna i mätplatssystemet. Vidare kan uppgifter i förarterminal och transportörskort behöva
uppdateras.

> Läs mer